Żyrant

Żyrant – inaczej poręczyciel, to osoba, która poświadcza możliwość spłaty zobowiązania przez osobę to zobowiązanie zaciągającą. W tym celu spisywana jest umowa poręczenia, od której treści i zapisów zależy w jakiej części przejmuje ona na siebie obowiązki dłużnika...

Zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo – to takie, które na uwadze ma potrzeby kolejnych pokoleń. Innymi słowy, kładące nacisk na materiały trwałe, przyjazne środowisku, z zastosowaniem odpowiednich technologii energooszczędnych (aspekt ekologiczny). Duży nacisk kładzie się również...

Wierzytelność

Wierzytelność – jest to uprawnienie do żądania spełnienia określonego świadczenia (składającego się z jednego bądź wielu roszczeń) przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Inaczej rzecz ujmując, wierzytelność jest przeciwieństwem długu – dług jaki wobec kogoś posiadamy,...

Współlokator

Współlokator – według artykułów prawnych jest to osoba, której przysługuje tytuł prawny do używania danego lokalu wspólnie z innym lokatorem. Osoba taka jest więc współodpowiedzialna za stan lokalu i opłaty (często wynajmując mieszkanie kilku osobom każda z nich płaci...

Wynajem mieszkania

Wynajem mieszkania – wynajem mieszkania opiera się na umowie najmu lokalu mieszkalnego, która jest regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawę o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z prawem najmu, wynajmujący oddaje przedmiot najmu do użytkowania przez najemcę w zamian...
Call Now Button