Akt notarialny

Akt notarialny – to dokument, który zostaje spisany na życzenie stron lub wymaga tego polskie prawo. Dokument ten potwierdza dokonanie czynności prawnej, takiej jak np. kupno nieruchomości, jednocześnie uniemożliwia dokonanie pewnych czynności bez spisania aktu notarialnego. Ustawa prawo o notariacie reguluje tryb w jakim winny być sporządzane akty notarialne oraz co powinny zawierać aby były ważne. Uprawnienia do sporządzania tego typu dokumentów posiada notariusz (lub – w szczególnych przypadkach – polski konsul). Transakcje sprzedaży w skupie nieruchomości za gotówkę są zawsze sporządzane w formie aktu notarialnego.

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 sierpnia 2019

Call Now Button