Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności – zwana inaczej przelewem wierzytelności. Cesja ma miejsce wtedy, kiedy następuje spłata zobowiązania względem wierzyciela przez inny podmiot, który tym samym staje się wierzycielem (cesjonariuszem) względem dłużnika. Potocznie mówiąc jest to więc „sprzedaż” długu. Tym samym wierzycielem dłużnika staje się cesjonariusz. Co ważne, aby doszło do cesji wierzytelności nie jest konieczny udział, ani nawet zgoda dłużnika (chyba że w konkretnej sytuacji stanowią inaczej przepisy prawa).

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 sierpnia 2019

Call Now Button