Hotel pracowniczy

Hotel pracowniczy – jest to obiekt, w którym znajdują się mieszkania dla pracowników konkretnego zakładu pracy, który finansuje utrzymanie budynku. Standardem, hotele pracownicze, przypominają bursy czy akademiki. Pokoje są kilkuosobowe, a pomieszczenia takie jak łazienka, kuchnia czy pralnia są wspólne dla wszystkich mieszkańców. Dozwolone jest, aby wraz z pracownikami w hotelach pracowniczych mieszkały ich rodziny. Współcześnie jednak niewiele zakładów pracy decyduje się na prowadzenie tego typu obiektów.

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 sierpnia 2019

Call Now Button