Hotel

Hotel – jest to budynek należący do elementów infrastruktury turystycznej, w którym za opłatą wynajmowane są pokoje. Zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich, hotel powinien posiadać minimum 10 pokoi, z których większość to pokoje jedno lub dwuosobowe. Poza możliwością noclegu, hotel musi świadczyć dodatkowe usługi związane z pobytem gości np. usługi gastronomiczne. Ze względu na jakość oferowanych usług oraz standard lokali, hotele zostają zakwalifikowane do odpowiedniej kategorii poprzez przyznawanie gwiazdek, od jednej (budynki o niższym standardzie) do pięciu (hotele oferujące usługi o najwyższej jakości).

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 sierpnia 2019

Call Now Button