Komornik

Komornik – jest funkcjonariuszem publicznym, zajmującym się przede wszystkim egzekucją zasądzonych od dłużnika wierzytelności na rzecz wierzyciela. Komornicy działają przy sądach rejonowych i mogą również wykonywać inne czynności związane z postępowaniami sądowymi, takie jak chociażby sporządzanie spisu inwentarza lub protokołu stanu faktycznego. Komornik przekazuje wierzycielowi wszelkie wyegzekwowane należności w terminie 3 dni, po których przekroczeniu naliczane są odsetki. Co ciekawe, komornicy za wszelkie szkody przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych ponoszą pełną odpowiedzialność, dlatego też mają obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 sierpnia 2019

Call Now Button