Wierzytelność

Wierzytelność – jest to uprawnienie do żądania spełnienia określonego świadczenia (składającego się z jednego bądź wielu roszczeń) przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Inaczej rzecz ujmując, wierzytelność jest przeciwieństwem długu – dług jaki wobec kogoś posiadamy, jest dla tej osoby wierzytelnością, której – w przypadku np. długu pieniężnego – spłaty może od nas żądać. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wierzytelności, w zależności od ich statusu, są one kategoryzowane. Z majątku upadłościowego spłaca się najpierw kategorię pierwszą, potem drugą i tak dalej. Wierzytelności podzielić można również na różne – zależne od rodzaju działalności – rodzaje, takie jak np. wierzytelność bankowa.

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 sierpnia 2019

Call Now Button