Zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo – to takie, które na uwadze ma potrzeby kolejnych pokoleń. Innymi słowy, kładące nacisk na materiały trwałe, przyjazne środowisku, z zastosowaniem odpowiednich technologii energooszczędnych (aspekt ekologiczny). Duży nacisk kładzie się również na przemyślane rozwiązania projektowe, ze szczególnym uwzględnieniem wygody i dostępności, jak również otoczenia zielenią, dostępności terenów rekreacyjnych oraz odpowiednimi ciągami komunikacyjnymi (aspekt społeczno-kulturowy). Ważne są też koszty budowy, a także późniejszego użytkowania obiektu , dążąc do tego, aby były jak najniższe (aspekt ekonomiczny).

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 sierpnia 2019

Call Now Button