Notariusz

Notariusz – to prawnik, powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, do dokonywania czynności notarialnych. Obejmują one takie obowiązki jak spisywanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń dokumentów, składanie wniosków o wpis...
Call Now Button