Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany – to taki, przeznaczony jedynie do użytkowania przez określony czas, czyli np. przeznaczony do rozbiórki, lub przeniesienia w inne wskazane miejsce. Warto wiedzieć, że takim obiektem wcale nie musi być budynek trwale połączony z gruntem....
Call Now Button