Żyrant

Żyrant – inaczej poręczyciel, to osoba, która poświadcza możliwość spłaty zobowiązania przez osobę to zobowiązanie zaciągającą. W tym celu spisywana jest umowa poręczenia, od której treści i zapisów zależy w jakiej części przejmuje ona na siebie obowiązki dłużnika...
Call Now Button