Masz pytania? Zadzwoń +48 500 556 444

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Proces sprzedaż nieruchomości nie należy do najłatwiejszych. Jeśli nie chcemy korzystać z usług profesjonalnych firm zajmujących się pośrednictwem lub bezpośrednim zakupem nieruchomości, musimy zadbać o rzetelne przygotowanie się do tego procesu.

Zaczynając od zadbania o wystawienie oferty, profesjonalnej sesji zdjęciowej nieruchomości, po przez prezentację nieruchomości oglądającym, negocjowanie warunków aż po ostateczną finalizację umowy.

Każdy etap tego procesu jest wymagający ale to brak wymaganych dokumentów może uniemożliwić sprzedaż mieszkania. Warto zatem, jeszcze przed sprzedażą zapoznać się z wymaganiami, najlepiej bezpośrednio u notariusza. Pewne dokumenty są obligatoryjne , w niektórych jednak miejscowościach notariusze wymagają dodatkowych zaświadczeń. Po analizie podstawowych informacji lub dokumentów może się okazać, że niezbędne są jakieś dodatkowe dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania.

Przede wszystkim powinniśmy zacząć od ustalenia formy własności nieruchomości. Najważniejszym dokumentem potrzebnym do sprzedaży mieszkania jest podstawa jego nabycia. Jego forma zależy od tego w jaki sposób nabyliśmy nieruchomość: w drodze kupna, darowizny czy spadku.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania spółdzielczego-własnościowego

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu konieczne będzie zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie.

W pozostałych przypadkach ze spółdzielni lub wspólnoty należy uzyskać dokument odnośnie salda należności z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania bez księgi wieczystej

Jeśli dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, potrzebna będzie również adnotacja o braku przeszkód do jej założenia. Jeśli grunty na której posadowiony jest budynek nie są uregulowane, na dokumencie powinna się znaleźć adekwatna informacja.

Dodatkowym dokumentem do sprzedaży mieszkania jest zaświadczenie z ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych. Jest to jeden z najprostszych dokumentów potrzebnych do sprzedaży nieruchomości, który można uzyskać od ręki. Oczywiście, przed sprzedażą wszyscy dotychczas zameldowani – powinni się wymeldować.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku

Jeżeli nieruchomość została nabyta w spadku lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu). Dokument informuje o uregulowaniu zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn lub o przedawnieniu zobowiązania z tytułu tego podatku lub stwierdzające, że nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania z kredytem

Dokumentem potrzebnym do sprzedaży mieszkania z obciążoną hipoteką jest przede wszystkim oświadczenie wierzyciela hipotecznego. Podmiot na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka informuje o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności. Ewentualnie wydaje oświadczenie zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania u notariusza

Dodatkowe dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania będą potrzebne, jeśli nabycie nastąpiło w drodze spadku czy darowizny. Wtedy należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczący podatku od spadku i darowizn.

Ponadto jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

Również w przypadku wszelkiego rodzaju wpisów w księdze wieczystej, konieczne będą dodatkowe dokumenty do sprzedaży mieszkania. W przypadku wpisów komorniczych, konieczne do przedłożenia będą dokumenty wydane przez komornika z kwotami i rachunkami do spłaty zadłużenia. Zresztą podobnie jak w przypadku hipoteki ustanowionej na rzecz banku.

Zdarzają się sytuacje, iż sprzedający zmienił nazwisko, na przykład z powodu zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli dane te nie zostały zaktualizowane w księdze wieczystej, do sporządzenia aktu notarialnego potrzebny będzie odpis skrócony aktu małżeństwa.

Po analizie często może się okazać, że konieczne są jeszcze dodatkowe dokumenty do sprzedaży mieszkania.

Darmowa  Wycena

Opisz swoja nieruchomość


    Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymania oferty.

    Call Now Button