Masz pytania? Zadzwoń +48 500 556 444

Jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości?

Oczywiście, nie możemy zmusić współwłaściciela do sprzedaży nam swojego udziału. Istnieją jednak przepisy które regulują kwestie współwłasności. Najczęściej współwłaścicielami w nieruchomości, stajemy się mimo woli. Taka sytuacja może zatem generować nieporozumienia. Najczęściej konflikty pojawiają się w zakresie wspólnego zarządu nad nieruchomością. Pobierania z niej pożytków czy też ponoszenia kosztów remontu nieruchomości, naprawy, czy kosztów eksploatacji. Najczęściej, współwłaściciele, którzy posiadają mały udział lub nie zamieszkują w nieruchomości, nie chcą partycypować w koszty.

Najrozsądniej, byłoby zatem znieść współwłasność. Niekiedy pojawiają się w tej kwestii nieporozumienia. Jeżeli nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, często zdarza się, że spadkobierców jest kilkoro. A każdy z nich posiada mały udział. Niekiedy, pozostali współudziałowcy są nieznani. Jak zatem rozwiązać niekomfortową sytuację? W takiej sytuacji warto rozważyć sprzedaż swojego udziału. Będzie to szybszy i mniej stresujący proces niż sądowe zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności

Można znieść współwłasność drogą sądową. Wtedy to sąd zdecyduje, w jaki sposób dokonać zniesienia współwłasności. Jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie chce spłacić pozostałych, sąd może zdecydować o sprzedaży nieruchomości. Należy jednak mieć na uwadze, że mają tutaj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. A te nie zawierają przepisów pozwalających na zmuszenie kogokolwiek do sprzedaży udziału w nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do zarządzania własnym udziałem. W tym do jego zbycia według własnych warunków. Nie można zatem wymusić sprzedaży udziału na współwłaścicielu.

Spłata mniejszościowego współwłaściciela

Posiadając większościowy udział, nie pozostajemy bezradni. Procesy sądowe bywają długotrwałe i kosztowne, ale dają możliwość rozwiązania niekomfortowej sytuacji. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla tych współwłaścicieli, którzy posiadają większościowy udział i zamieszkują w nieruchomości.

Sąd może przyznać nieruchomość na własność jednemu ze współwłaścicieli. Jednocześnie nakładany jest obowiązek spłaty byłego współwłaściciela. Jednak i w tym przypadku mogą pojawić się problemy. Były współwłaściciel może utrudniać zapłatę zasądzonej na jego rzecz kwoty pieniężnej. Również i w tej sytuacji nie jesteśmy bezradni.

Zgodnie z przepisami kc, możemy złożyć wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Jest to dopuszczalne w szczególności, gdy wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Co do skutków złożenia sumy pieniężnej do depozytu, zgodnie z art. 470 KC, „ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia”. Takie działanie pozwoli nam spełnić świadczenie. Dodatkowo ochroni nas przed żądaniem zapłaty roszczenia odsetkowego. Były współwłaściciel uzyska prawo do zaspokojenia się z sumy pieniężnej z depozytu po złożeniu wniosku daje nam możliwości, dzięki którym możemy znieść współwłasność z mniejszościowym udziałowcem.

Fizyczny podział nieruchomości

Zgodnie art. 210 KC, współwłaściciel może żądać sądowego zniesienia współwłasności. Podstawowym sposobem jej zniesienia jest podział fizyczny, jednakże może być on wyłączony. Podział taki będzie niemożliwy, jeżeli jego dokonanie jest sprzeczne z przepisami ustawy lub ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Jak również w sytuacji, gdyby pociągałoby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Jak widać, prawo reguluje kwestie współwłasności. Daje wiele możliwości rozwiązania kłopotliwej sytuacji. Możemy zatem znieść współwłasność na rzecz jednego współwłaściciela, wspólnie sprzedać nieruchomość lub sprzedać swój udział. Każdy może wybrać najbardziej dogodną formę pozbycia się problemu, jaki może się okazać posiadanie udziału w nieruchomości.

Darmowa  Wycena

Opisz swoja nieruchomość


    Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymania oferty.

    Call Now Button