Masz pytania? Zadzwoń +48 500 556 444

Jak zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości?

Najczęściej współwłaścicielami w nieruchomości, stajemy się mimo woli. Taka sytuacja, może zatem często generować nieporozumienia. Najczęściej konflikty pojawiają się w zakresie wspólnego zarządu nad nieruchomością, pobierania z niej pożytków, czy też ponoszenia kosztów na przykład na remont nieruchomości, naprawy, czy koszty związane z eksploatacją. Najczęściej, współwłaściciele którzy posiadają mały udział lub nie zamieszkują w nieruchomości, nie chcą partycypować w koszty.

Najrozsądniej, byłoby zatem znieść współwłasność. Niekiedy pojawiają się w tej kwestii nieporozumienia.

Jeżeli nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, często zdarza się że spadkobierców jest kilkoro. A każdy z nich posiada mały udział. Niekiedy, pozostali współudziałowcy są nieznani. Jak zatem rozwiązać niekomfortową sytuację?

Czy można zmusić współwłaściciela do sprzedaży nieruchomości?

Można znieść współwłasność drogą sądową i to sąd zdecyduje w jaki sposób dokonać zniesienia współwłasności. Jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie chce spłacić pozostałych, sąd może zdecydować o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji. Należy jednak mieć na uwadze, że mają tutaj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, które nie zawierają przepisów pozwalających na zmuszenie kogokolwiek do sprzedaży udziału w nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do zarządzania własnym udziałem, w tym do jego zbycia według własnych warunków. Nie można zatem wymusić sprzedaży udziału na współwłaścicielu.

Posiadając zatem większościowy udział, nie pozostajemy bezradni. Procesy sądowe bywają długotrwałe i kosztowne ale dają możliwość rozwiązania niekomfortowej sytuacji.

Więcej na temat możemy przeczytać Tutaj zniesienie współwłasności

Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla tych współwłaścicieli którzy posiadają większościowy udział i zamieszkują w nieruchomości.
pozostali współudziałowcy są nieznani. Jak zatem rozwiązać niekomfortową sytuację?

jak sprzedać współwłasność nieruchomości

Zgodnie art. 210 KC, współwłaściciel może żądać sądowego zniesienia współwłasności. Podstawowym sposobem jej zniesienia jest podział fizyczny, jednakże może być on wyłączony.

Podział takie będzie niemożliwy, jeżeli jego dokonanie jest sprzeczne z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałoby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Spłata mniejszościowego współwłaściciela

Kolejną możliwością jest przyznanie przez Sąd rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z jednoczesnym nałożeniem obowiązku spłaty byłego współwłaściciela. Jednak i w tym przypadku mogą pojawić się problemy. Były współwłaściciel może utrudniać zapłatę zasądzonej na jego rzecz kwoty pieniężnej. Również i w tej sytuacji nie jesteśmy bezradni. Zgodnie z Przepisami Kodeksu Cywilnego, możemy złożyć wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Jest to dopuszczalne w szczególności, gdy wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Co do skutków złożenia sumy pieniężnej do depozytu, zgodnie z art. 470 KC, „ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia”. Takie działanie pozwoli nam nie tylko spełnić świadczenie, ale również ochroni nas przed żądaniem zapłaty roszczenia odsetkowego. Były współwłaściciel uzyska z kolei prawo do zaspokojenia się z sumy pieniężnej z depozytu po złożeniu stosownego wniosku.

Zatem prawo daje nam pewne możliwości, dzięki którym możemy znieść współwłasność z mniejszościowym udziałowcem, który bywa konfliktowy.

 

<

Darmowa  Wycena

Opisz swoja nieruchomość

    Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymania oferty.

    Call Now Button