Masz pytania? Zadzwoń +48 500 556 444

Sprzedaż nieruchomości nierzadko związana jest z wieloma różnymi formalnościami. Jedną spośród nich będzie na pewno złożenie deklaracji podatkowej oraz opłacenie należnego podatku. Kto musi opłacić podatek od sprzedaży nieruchomości? Kiedy trzeba to zrobić? Ile on wynosi i jak go obliczyć? Na te pytania, postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Podatek od sprzedaży nieruchomości – ważne kwestie

Podatek od sprzedaży nieruchomości regulują przepisy zawarte w Ustawie o podatku dochodowym od fizycznych osób. Zgodnie z obowiązującym prawem sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili jej zakupu, wymagać będzie uiszczenia daniny na poziomie 19% wartości dochodu. Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości oblicza się od kwoty, którą udało się nam zarobić na takiej transakcji, nie zaś od ceny danej nieruchomości. Przykładowo, jeżeli kupiliśmy mieszkanie za kwotę 250 tysięcy złotych, a międzyczasie wykonaliśmy w nim prace remontowe za kwotę 50 tysięcy złotych, to podwyższyliśmy dzięki temu jego wartość. Dzięki temu mogliśmy sprzedać nieruchomość przykładowo za 320 tysięcy złotych. W rezultacie nasz dochód wyniesie tylko 20 tysięcy złotych, zaś kwota podatku dochodowego to 3800 złotych.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Nie każda osoba sprzedająca nieruchomość będzie miała obowiązek zapłacenia daniny. Zgodnie z obowiązującym prawem odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikiem w tej sytuacji będzie osoba, która zbyła:

 • nieruchomość albo jej część i udział w nieruchomości,
 • spółdzielcze prawa własnościowe do lokalu użytkowego albo mieszkalnego, jak i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, przed upływem pięciu lat podatkowych od chwili nabycia. Chcąc określić taki termin, należy mieć na względzie, iż naliczanie okresu zaczyna się od końca kalendarzowego roku, w którym dokonano zakupu nieruchomości. Jeżeli zatem kupiliśmy np. mieszkanie w lipcu 2018 r., będziemy mogli je sprzedać bez konieczności opłacania podatku dopiero w styczniu 2024 roku.

Niemniej jednak nawet w sytuacji sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, możemy uniknąć obowiązku opłacania podatku. Wystarczy, iż skorzystamy z ulgi mieszkaniowej, która należy się każdej osobie, która w ciągu maksymalnie 3 lat od chwili sprzedaży nieruchomości, przeznaczy całość dochodu z transakcji na poczet nowego celu mieszkaniowego.

Kto musi zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Jeżeli zastanawiasz się, kto musi opłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, to miej na względzie, iż zawsze będzie to osoba sprzedająca będąca równocześnie osobą fizyczną. Znaczy to tyle, iż w zgodzie z obowiązującym prawem, opłata od sprzedaży nie będzie obowiązywała działalności gospodarczej, także tej związanej z obrotem nieruchomościami.

Podatek od sprzedaży nieruchomości – jaka jest jego wysokość?

Wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości jest zawsze taka sama i wynosi 19 procent od dochodu, nie zaś wartości całości zawartej transakcji. Oznacza to, iż każdorazowo, o tym, jak duży podatek od sprzedaży nieruchomości będziemy musieli zapłacić, zadecyduje to, w jakim stopniu uda się nam dobrze sprzedać dom czy też mieszkanie. Uzupełniając deklarację podatkową na formularzu PIT-39, musimy wyliczyć samodzielnie, jaki będzie podatek od sprzedaży nieruchomości w naszym wypadku.

Podatek od sprzedaży nieruchomości – jak go obliczyć?

Jeżeli jesteśmy podatnikami i złożyliśmy deklarację na formularzu PIT-39, powinniśmy na czas zapłacić odpowiednią daninę. W takim zadaniu mogą być pomocne internetowe kalkulatory podatkowe. Wystarczy, iż podamy parę prostych informacji, a wśród nich:

 • rok kupna i sprzedaży danej nieruchomości,
 • uzyskany przychód, czyli kwotę, którą otrzymaliśmy od nabywcy,
 • koszty uzyskania przychodu, czyli wszelkie koszty wytworzenia, nabycia oraz mające wpływ na zwiększenie wartości nieruchomości,
 • kwotę przychodu, którą zamierzamy przeznaczyć na swoje cele mieszkaniowe,
 • sumę wykonanych odpisów amortyzacyjnych wynikających, chociażby z wcześniejszego wynajmowania nieruchomości.
Darmowa  Wycena

Opisz swoja nieruchomość


  Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymania oferty.

  Call Now Button