IV dział księgi wieczystej

IV dział księgi wieczystej – to dział zawierający informacje dotyczące hipoteki, czyli ograniczeń prawnych ciążących na nieruchomości, na mocy których wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności z tej nieruchomości. Dział ten musi zawierać dokładne...

III dział księgi wieczystej

III dział księgi wieczystej – to dział zawierający informacje dotyczące wszelkich innych niż hipoteka ograniczeń praw rzeczowych ciążących na nieruchomości. Może to być np. ograniczenie w rozporządzaniu daną nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym. W III dziale...

II dział księgi wieczystej

II dział księgi wieczystej – to dział zawierający oznaczenie właściciela, właścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Najogólniej mówiąc właścicielem jest osoba posiadająca prawo do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią bez udziału innych osób....

I dział księgi wieczystej

I dział księgi wieczystej – to dział podzielony na dwa poddziały. Pierwszy z nich – dział I-O – zawiera informacje zaczerpnięte z ewidencji gruntów. Pozwalają one na dokładne i niepozostawiające wątpliwości oznaczenie działki (chociażby jej numer ewidencyjny). Drugi –...
Call Now Button