Komornik

Komornik – jest funkcjonariuszem publicznym, zajmującym się przede wszystkim egzekucją zasądzonych od dłużnika wierzytelności na rzecz wierzyciela. Komornicy działają przy sądach rejonowych i mogą również wykonywać inne czynności związane z postępowaniami sądowymi,...

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy – to inaczej pożyczka pieniężna uzyskiwana w banku lub innej instytucji finansowej (np. SKOKu). Udziela się jej klientowi indywidualnemu na dowolny cel. Tym terminem określa się również kredyt konsolidacyjny, czyli pożyczkę na spłatę innych...

Kamienica

Kamienica – jest to budynek mieszkalny charakterystyczny dla terenów miejskich. Stoi zwykle w zwartym szeregu z innymi budynkami. Jeśli stoi samotnie, charakterystyczny jest brak w ścianach bocznych okien, ponieważ kamienice z założenia powinny ściśle graniczyć z...
Call Now Button