Lokator

Lokator – to osoba, która według art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jest najemcą lokalu lub osobą używającą lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności – czyli np. zajmująca...
Call Now Button