Przywłaszczenie

Przywłaszczenie – jest występkiem polegającym na postępowaniu z rzeczą tak, jakby było się jej właścicielem. Innymi słowy, niejako włącza się ją do swojego majątku. Ważną kwestią jest jednak fakt wcześniejszego legalnego posiadania rzeczy przez sprawcę przywłaszczenia...

Pożyczka pod zabezpieczenie z przewłaszczeniem

Pożyczka pod zabezpieczenie z przewłaszczeniem – jest to rodzaj pożyczki pieniężnej, w której w ramach zabezpieczenia wierzytelności przenosi się z dłużnika na wierzyciela prawa własności nieruchomości bądź rzeczy ruchomej (np. samochodu). W praktyce w przypadku braku...
Call Now Button