Umowa dożywocia

Umowa dożywocia – inaczej umowa o dożywocie to rodzaj umowy cywilnoprawnej dotyczącej zbycia praw własności do nieruchomości. Strona zbywająca w tym przypadku zamiast klasycznej zapłaty, zapewnia sobie spokojny byt aż do swojej śmierci. Innymi słowy, strona uzyskująca...

Umowa notarialna

Umowa notarialna – to w praktyce każda umowa cywilnoprawna, która sporządzana jest w obecności notariusza i poświadczana przez niego. Podpisując umowę w ten sposób zyskujemy więc osobę trzecią, która potwierdza zawarcie umowy i w przypadku jakichkolwiek sporów bądź...

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki temu upadłość może więc ogłosić każdy, kto nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Podobnie jak w przypadku firm czy spółek, osoba decydująca się na ogłoszenie...

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – jest to specyficzny rodzaj prawa rzeczowego. Na jego mocy nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa czy jednostek terytorialnych takich jak województwo, powiat lub gmina, może zostać oddana do użytku osobie fizycznej lub prawnej na czas...
Call Now Button