Wierzytelność

Wierzytelność – jest to uprawnienie do żądania spełnienia określonego świadczenia (składającego się z jednego bądź wielu roszczeń) przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Inaczej rzecz ujmując, wierzytelność jest przeciwieństwem długu – dług jaki wobec kogoś posiadamy,...

Współlokator

Współlokator – według artykułów prawnych jest to osoba, której przysługuje tytuł prawny do używania danego lokalu wspólnie z innym lokatorem. Osoba taka jest więc współodpowiedzialna za stan lokalu i opłaty (często wynajmując mieszkanie kilku osobom każda z nich płaci...

Wynajem mieszkania

Wynajem mieszkania – wynajem mieszkania opiera się na umowie najmu lokalu mieszkalnego, która jest regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawę o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z prawem najmu, wynajmujący oddaje przedmiot najmu do użytkowania przez najemcę w zamian...

Własność

Własność – jest to podstawowe prawo rzeczowe. Na jego mocy właściciel, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, samodzielnie korzysta z rzeczy i rozporządza nią. Prawo własności gwarantuje nie tylko możliwość posiadania i używania danej rzeczy, ale...
Call Now Button