Wycena nieruchomości. Na czym polega? Jakie są wymagane dokumenty?

Wycena nieruchomości. Na czym polega? Jakie są wymagane dokumenty?

Wycena nieruchomości jest niezbędna do właściwego określenia wartości rynkowej nieruchomości. Rzeczoznawca, który wycenia nieruchomość jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi wymaganymi w procesie danymi. Rzeczoznawca szacuje kwotę, jaką zainteresowany wyceną może otrzymać za nieruchomość.
Szczegółowe Informacje, co do procesu wyceny zostały zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości, a także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy – co to jest?

Sprzedając nieruchomość można spotkać się z określeniem „operat szacunkowy”. Co kryje się za tą nazwą? Operat szacunkowy to nic innego, jak autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego. Stanowi dokument urzędowy i może być sporządzony jedynie w formie pisemnej.

Na czym polega wycena nieruchomości?

Właściwa wycena może dotyczyć analizy aktualnej sytuacji rynkowej, stanu prawnego nieruchomości oraz kondycji, w jakiej się znajduje. Aby opracować właściwy operat szacunkowy, rzeczoznawca zapoznaje się z danymi zawartymi w:
-księdze wieczystej,
-ewidencji gruntów,
-ewidencji sieci uzbrojenia tereny,
-planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
-wykazach prowadzonych przez Urzędy Skarbowe,
-innych dokumentach, które mogą zawierać istotne informacje na temat wyceny nieruchomości, a ich wartość stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej (umowy, orzeczenia)

Wycena nieruchomości – dokumenty

Aby rzeczoznawca mógł dokonać właściwej wyceny należy mieć odpowiednie dokumenty. Do najważniejszych należy:
-aktualny odpis z księgi wieczystej
-dokument potwierdzający tytuł prawny do własności.

W zależności od rodzaju nieruchomości wymagane są także:

Nieruchomość lokalowa dla rynku pierwotnego:

-odpis z księgi wieczystej,
-wypis z rejestru gruntów,
-pozwolenie na budowę,
-przedwstępna umowa kupna-sprzedaży.

Spółdzielcza własnościowa:

-aktualny odpis księgi wieczystej,
-numer księgi wieczystej dla gruntu, na terenie którego znajduje się nieruchomość,
-zaświadczenie ze spółdzielni o prawie do lokalu.

Nieruchomość niezabudowana:

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

Nieruchomość zabudowana:

-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
-wypis z rejestru gruntu,
-dokumenty techniczne budynku (ogólna charakterystyka budynku).

Lokal użytkowy:

-umowa najmu, jeżeli lokal jest przedmiotem najmu.

Dane te są niezbędne do właściwej wyceny nieruchomości. Choć proces wymaga dużej precyzji, doświadczeni specjaliści są w stanie dokonać analizy szybko i profesjonalnie. Na korzyść klienta działają firmy skupujące nieruchomość za gotówkę. Pracownicy firmy są w stanie dokonać szybkiej wyceny wypłacić pieniądze nawet w 24 godziny.
Skup nieruchomości za gotówkę to właściwe rozwiązanie dla tych, którzy szybko pilnie potrzebują gotówki.

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Call Now Button