Masz pytania? Zadzwoń +48 500 556 444

Wycena nieruchomości jest niezbędna do właściwego określenia wartości rynkowej nieruchomości. Rzeczoznawca, który wycenia nieruchomość jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi wymaganymi w procesie danymi. Rzeczoznawca szacuje kwotę, jaką zainteresowany wyceną może otrzymać za nieruchomość.
Szczegółowe Informacje, co do procesu wyceny zostały zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości, a także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy – co to jest?

Sprzedając nieruchomość można spotkać się z określeniem „operat szacunkowy”. Co kryje się za tą nazwą? Operat szacunkowy to nic innego, jak autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego. Stanowi dokument urzędowy i może być sporządzony jedynie w formie pisemnej.

Na czym polega wycena nieruchomości?

Właściwa wycena może dotyczyć analizy aktualnej sytuacji rynkowej, stanu prawnego nieruchomości oraz kondycji, w jakiej się znajduje. Aby opracować właściwy operat szacunkowy, rzeczoznawca zapoznaje się z danymi zawartymi w:
-księdze wieczystej,
-ewidencji gruntów,
-ewidencji sieci uzbrojenia tereny,
-planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
-wykazach prowadzonych przez Urzędy Skarbowe,
-innych dokumentach, które mogą zawierać istotne informacje na temat wyceny nieruchomości, a ich wartość stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej (umowy, orzeczenia)

Wycena nieruchomości – dokumenty

Aby rzeczoznawca mógł dokonać właściwej wyceny należy mieć odpowiednie dokumenty. Do najważniejszych należy:
-aktualny odpis z księgi wieczystej
-dokument potwierdzający tytuł prawny do własności.

W zależności od rodzaju nieruchomości wymagane są także:

Nieruchomość lokalowa dla rynku pierwotnego:

-odpis z księgi wieczystej,
-wypis z rejestru gruntów,
-pozwolenie na budowę,
-przedwstępna umowa kupna-sprzedaży.

Spółdzielcza własnościowa:

-aktualny odpis księgi wieczystej,
-numer księgi wieczystej dla gruntu, na terenie którego znajduje się nieruchomość,
-zaświadczenie ze spółdzielni o prawie do lokalu.

Nieruchomość niezabudowana:

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

Nieruchomość zabudowana:

-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
-wypis z rejestru gruntu,
-dokumenty techniczne budynku (ogólna charakterystyka budynku).

Lokal użytkowy:

-umowa najmu, jeżeli lokal jest przedmiotem najmu.

Dane te są niezbędne do właściwej wyceny nieruchomości. Choć proces wymaga dużej precyzji, doświadczeni specjaliści są w stanie dokonać analizy szybko i profesjonalnie. Na korzyść klienta działają firmy skupujące nieruchomość za gotówkę. Pracownicy firmy są w stanie dokonać szybkiej wyceny wypłacić pieniądze nawet w 24 godziny.
Skup nieruchomości za gotówkę to właściwe rozwiązanie dla tych, którzy szybko pilnie potrzebują gotówki.

Darmowa  Wycena

Opisz swoja nieruchomość


    Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymania oferty.

    Call Now Button