Akt notarialny

Akt notarialny – to dokument, który zostaje spisany na życzenie stron lub wymaga tego polskie prawo. Dokument ten potwierdza dokonanie czynności prawnej, takiej jak np. kupno nieruchomości, jednocześnie uniemożliwia dokonanie pewnych czynności bez spisania aktu...

Analiza sytuacji finansowej

Analiza sytuacji finansowej – jest to sposób oceny działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej do wykonania analizy sytuacji finansowej stosuje się następujące metody: rachunek kosztów, sprawozdanie finansowe oraz analizy m.in. bilansu, rachunku zysków i strat oraz...

Apartament

Apartament – jest to luksusowe, wielopokojowe mieszkanie, zwykle przeznaczone do użytkowania przez jedną osobę. Obecnie pojęcie to często jest używanie niezgodnie z definicją, jednakże występuje kilka cech, którymi powinien cechować się lokal nazywany apartamentem....
Call Now Button